Göz tembelliğinin nedenleri

GÖZ TEMBELLİĞİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?
Göz tembelliğinin çeşitli nedenleri vardır:
1- Şaşılık: Göz tembelliği kayan gözde meydana gelir. Çift görmeyi önlemek için kayan gözün görüntüsü baskılanır ve çocuk düz olan gözü kullanır. Kayan gözdeki baskılanma uzun süre devam ederse tembellik yerleşir. Daha sonra görme gelişimi başarısız olur.

2- Eşit olmayan odaklanma (kırma kusuru): Bir göz normal iken, diğer gözde hipermetropi, astigmatizma veya yüksek miyopi gibi kırma kusuru varsa, normal gözde iyi bir görüntü, diğer gözde bulanık görüntü oluşacaktır. Çocuk normal gözü kullanırken, diğer gözün görüntüsü baskılanır ve tembelliğe gider. Bu, göz tembelliğinin en zor tespit edilen tipidir. Çünkü, çocuk her iki gözü açıkken normal görmeye sahiptir, hareketlerinde bir anormallik sezilemez.
İki gözde birden kırma kusuru varsa ve bir gözdeki kusur az, diğer gözdeki kusur yüksekse, yüksek olan tarafta tembellik meydana gelir. İki gözde yüksek kırma kusuru varsa iki göz birden tembelleşebilir.

3- Normalde şeffaf olması gereken göz dokularında bulanıklaşma: Işığın geçtiği kornea tabakası, gözbebeği, lens ve vitreus sıvısındaki kesafetler görüntüyü engelleyerek doğrudan tembelliğe yol açarlar. Bunlar doğumsal katarakt, doğumsal kornea lekeleri, gözbebeğinin tam açılmamış olması ve doğumsal vitreus opasiteleridir. Doğumsal gözkapağı düşüklüğü (konjenital ptozis) gözküresi tamamen normal olsa bile, ışığın geçişine engel olarak tembelliğe yol açabilir.
Bunların erkenden teşhis edilip, gerekli tedavilerinin yapılması hayati önemdedir.

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.