Posted in Kalp

Kalp cerrahisinde Transkateter yöntem ile kapatma uygulaması

TRANSKATETER YÖNTEM İLE ATRİYAL SEPTAL DEFEKT, PATENT FORAMEN OVALE VE PATENT DUKTUS ARTERİOSUS’ UN KAPATILMASI Kateter nedir? Kateter deride ufak bir kesi yapılarak, atardamarların veya toplar…

devam...
Posted in Anti-Aging

Anti-Aging tedavi nedir?

Yaşamın uzatılabilirliği için çalışan hekimler, cerrahlar, genetikçiler, biyologlar, kimyagerler yaşlılığa karşı savaşta büyük ilerleme kaydettiler. Estetik cerrahlar ise bu konuda son sözü söyleyen insanlar oldular. Anti-…

devam...