Bel sağlığı için egzersizler

Genel sağlık yönünden olduğu gibi bel sağlığı için de sporun ve sağlıklı iken yapılacak egzersizlerin önemi çok büyüktür. Bel, sırt ve karın kaslarını güçlendirmek için gerekli spor ve hareketlere ömürboyu devam edilmelidir. Ancak bel fıtığı oluşumuna veya gelişmesine  zemin hazırlayabilecek veya doğrudan neden olabilecek mücadele sporları yerine, yüzme, yürüme ve bisiklet sürme gibi daha yumuşak sporlar tercih edilmelidir.
Birçok egzersiz hareketi içerisinden rastgele hepsini yapmak yerine belirli hareketlere öncelik tanımak gerektiğinden, bele daha az yük bindiren ve gelişmekte olan bir bel fıtığını ilerletmeyecek en güvenli dokuz hareketi sizler için tavsiye ediyoruz.  Bu hareketleri hikayesinde daha önce geçirilmiş bir bel rahatsızlığı bulunan veya bel fıtığına olası aday olan kimselerin yapmaları yararlıdır. Ancak egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

Egzersizler temiz …

Read More » Yorum Yok »

Yaşlılarda bel fıtığı

Yaşlı kişilerde bulunan bel fıtığı teşhis ve tedavide birtakım özellikler arzeder.
Muayene esnasında düz bacak kaldırma testi gençlerdeki kadar belirgin bulgu vermeyebilir. Omurgadaki kireçlenmeler ve disklerdeki dejenerasyon belin biyomekaniğini bozmuştur.
Mevcut kanal daralmış olduğundan hastalarda yürümekle ortaya çıkan ve kendisini bir miktar yürüdükten sonra oturmak zorunda bırakan bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma-karıncalanma tarzında şikayetler bulunabilir.
Yaşlı hastalarda kalp damar sistemini veya diğer sistemleri tutan ek patolojiler bulunabileceğinden bu hastalarda cerrahi tedaviye karar verirken çok daha titiz davranılmalıdır.
Cerrahi tedavi mutlaka gerekiyorsa bu girişimin öncelikle genel anestezi altında hastayı tamamen uyutmak suretiyle yapılıp yapılamayacağı ortaya konmalıdır.
Hastanın genel anestezi alması sakıncalı ise, o zaman kendisi spinal anestezi dediğimiz bel kısmından aşağısı tamamen uyuşturulmak suretiyle uyanık iken operasyona alınmakta ve hiçbir ağrı hissettirilmeksizin …

Read More » Yorum Yok »

Hamilelikte bel fıtığı

Bel fıtığının tedavisi bütün dünyada birtakım özellikler arzeder. Hamilelik ise bu konuda bazı zorlukları beraberinde getiren tamamen özel bir durumdur. Hamile bir bayanda ilerleyen aylarda karın içinde büyüyen cenin normalde bele ilave bir yük oluşturur ve belin biyomekaniğini olumsuz yönde etkiler. Fakat cenin yavaş büyüdüğünden dolayı bel ve sırt adaleleri ile destek dokular bu gelişmeye uyum gösterirler ve ön kısımda yer alan ağırlığı dengelerler.
Hamilelikte bel fıtığının teşhisi :
Bu sebeple gebeliğin ilk aylarında yapılacak risksiz ve hafif egzersizler ilerideki aylarda anne adayına büyük avantajlar sağlar. Ancak hamilelikle birlikte bel fıtığı da mevcutsa doktor ve hastanın işi bir hayli zordur. Çünkü zorluk daha teşhis döneminde başlamaktadır. Net bir teşhis için gerekli röntgen filmi çekimleri ve bilgisayarlı tomografi …

Read More » Yorum Yok »

Bel fıtığı oluşumunda riskli pozisyonlar

BEL FITIĞINDA RİZİKOLU POZİSYONLAR:
 
Günlük aktiviteler sırasında vücudun dikey veya yatay konumda aldığı çeşitli pozisyonlar ve beraberinde ortaya konan faaliyetin şekli bel fıtığına yakalanma riskini önemli oranda artırır veya azaltır.
İnsanın dikey pozisyonda bulunması omuriliğin alt kısımlarını önemli miktarda basınç altında bırakır. Çünkü bu kısmın yukarısında yer alan tüm vücut ağırlığı birkaç santimetre karelik dar bir omur parçası üzerine biner ve bu küçük kısım tarafından taşınır.
Buna karşılık vücudun dik değil de desteksiz bir tarzda eğik pozisyona gelmesi, yani düşey olarak orta hattan sapması beldeki omurlar üzerine binen yükü, yani basıncı bariz şekilde daha da artırır. Yapılan bilimsel araştırmalarda beldeki diskin içerisine basınç ölçebilen bir cihazla girilmiş ve çeşitli vücut pozisyonlarının diskteki basıncı ne şekilde etkilediği araştırılmıştır. Görülmüştür …

Read More » Yorum Yok »

Bel fıtığından korunmak için tavsiyeler

BEL FITIĞINDAN KORUNMA YOLLARI:
Günümüzde tıp dev adımlarla ilerlemekte ve birçok hastalığın çaresi bulunmaktadır. Buna rağmen diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığına da yakalanmamak en iyisidir. Yani tedbirler hastalıkla karşılaşmadan önce alınmalıdır. Maalesef insanlar sağlık gibi önemli bir nimetin kıymetini ancak onu kaybettiklerinde anlamaktadırlar.
Fakat sağlık bir kez kaybedildiğinde tekrar kazanılması çok zor olmakta, bazen de bu mümkün olamamaktadır. Öyleyse sağlığımızın kıymetini hastalanmadan önce bilmeliyiz.
Bel fıtığından korunma yolları için bazı tavsiyeler;

Bel sağlığını korumak için kişi hiçbir zaman çok ağır bir yükü kaldırmamalı, kaldıracaksa mutlak surette dizlerini kırarak yani çömelerek cismi yerden almalıdır. Belden eğilerek kaldırmamalıdır.
Hiçbir cismi uzanarak almamalıdır. Mesela telefon çaldığında veya raftan kitap alırken uzanmamalıdır. Daima cisimlere yaklaşarak, arada mesafe bırakmaksızın almalıdır.
Sağlıklı iken bel ve …

Read More » Yorum Yok »

Hangi insanlarda bel fıtığı riski daha yüksektir

Toplumun çeşitli kesimlerinde bel rahatsızlığı o kadar yaygındır ki, birçok ülkede yapılan istatistiklere göre doktora müracaat nedeni olarak bel ağrısı soğuk algınlığından sonra ikinci sırayı almaktadır.
İnsanların yaklaşık % 80’i hayatları boyunca en az bir defa bel ağrısı ile karşılaşmaktadırlar.
Bel rahatsızlığına her yaş grubunda rastlamak mümkündür fakat bel fıtığı orta yaşlarda daha sık görülür. Hareketsiz bir iş ve hayat tarzı, daha çok oturarak çalışmak, şişmanlık, ağır şeyler kaldırmak, mücadele sporları, bilinçsiz spor yapmak, yanlış oturuş ve duruş alışkanlığı, mesleğini sevmeme, huzursuz bir ortamda ve stres içinde yaşama, sigara ve alkol kullanma, uzun süre otomobil sürme, bedensel faaliyetlere ısınmadan başlamak birer risk faktörüdür.
Bu risk faktörleri bir insanın günlük yaşantısında ne kadar çoksa o kişinin bel fıtığına yakalanma …

Read More » Yorum Yok »

Bel fıtığı belirtileri nelerdir

Bel fıtığının belirtileri nelerdir?
Bel ve bacak ağrısı en belirgin şikayettir. Fakat bazen bel veya bacak ağrısından sadece biri de bulunabilir. Hareket kısıtlılığı, topallayarak yürüme, vücudun bir tarafa doğru çarpılması gözlemlenebilir. Ağrıyla birlikte bacaklarda uyuşma, karıncalanma, hastalık ilerledikçe kuvvet kaybı ve incelme (atrofi) görülebilir. Sinirlere genişçe basan fıtıklarda cinsel fonksiyonların kaybı da sözkonusu olabilir.
Bazen orta hattan omurilik kanalına doğru uzanarak sinirleri sıkıştıran büyük bel fıtıklarında idrar ve büyük abdestini tutamama veya yapamama gibi bozukluklar ile bacaklarda felce doğru gidiş ortaya çıkabilir. Hastalığın bu derecede ilerlemesine müsaade edilmemeli, zamanında müdahale ile uygun bir tedavi gerçekleştirilmelidir. Bel fıtığında bel ve bacak ağrısı öksürmekle, yürümekle, iş yapmakla ve ayakta kalmakla artarken sert yatakta yatmakla azalabilir.
Nadiren de olsa, ani ilerleyen …

Read More » Yorum Yok »

Bel fıtığı nedir?

Belde 5 tane omur kemiği vardır. Bu kemikler arasında da disk adı verilen kıkırdaklar bulunur. Disk özel bir bağ dokusu organıdır ve omurganın dayanıklılığına, hareketliliğine ve zorlamalara karşı dirençli olmasına; omurgaya uygulanan şok şeklindeki darbelerin emilmesine ve kuvvetin çevre dokulara dengeli bir şekilde dağılmasına hizmet eder.
Bel fıtığı, beldeki omur kemikleri arasında bulunan ve adeta bir amortisör gibi görev yapan bu disklerin fıtıklaşması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.
Disklerin iç kısmın da nükleus pulpozus denen jöle kıvamında yumuşak bir bölüm, bunun dışında da anulus fibrozus adı verilen daha sert bir fibröz tabaka vardır. Dıştaki tabakanın anatomik bütünlüğünün bozularak içerideki yumuşak kısmın dışarıya doğru taşmasına fıtıklaşma denir.
Fıtıklaşan yani dışarıya doğru taşan disk omurilik kanalı içinden veya kendisinin arka-yan tarafından …

Read More » Yorum Yok »

Baş Ağrısı nedenleri ve tedavisi

Baş ağrısı insanlığın varoluşundan beri mevcut olan en can sıkıcı sağlık sorunlarındandır. Orta çağlarda şiddetli baş ağrısı çekenlere, kafasının içine kötü ruhların girdiği düşüncesiyle keskin aletler ile kafatasına delikler açarak bu ruhların çıkarılmasına yardımcı olmak sıkça yapılan bir işlemdi.
Bir çoğumuz genellikle baş ağrısını sıradan bir ağrı kesici ile geçiştirmeye çalışırız. Bu amaçla piyasada marketlerde bile satılan birçok ağrı kesiciyi bulmak mümkündür. Kimi zaman kulaktan duyma bilgiler ile zararlı olabilecek yöntemleri denemekten çekinmeyiz.
Toplum olarak düzenli aralıklar ile hekime kontrollere gitme veya sorunlarımızı anında hekime iletme alışkanlığımız maalesef pek gelişmemiştir. Halbuki hastalıkların hepsinde bilinen kural erken teşhis ve tedavidir. Bunun için modern toplumlarda koruyucu hekimlik dediğimiz, henüz hastalık oluşmadan düzenli toplum taramaları ile saptanması ve yakalanılan hastalığa …

Read More » Yorum Yok »

Göz Tembelliğinde Neurovision tedavisi

Neurovision (Nörovizyon) göz tembelliğinde etkisi kanıtlanmış FDA onaylı bir tedavi yöntemidir. Tedavi, bilgisayar sistemine yüklenen bir program sayesinde doktor kontrolünde yapılmaktadır. Göz yapısı uygun bulunan 9-55 yaş arasındaki kişilere uygulanan bu tedavi, bilgisayar teknolojisi ile beyine görmeyi yeniden öğretiyor ve bu yöntemle görmede artış sağlanması hedefleniyor.
Neurovision yöntemi; 9-55 yaş arasın kişilerde göz tembelliği tedavisi için uygulanan bir yöntemdir.

Ameliyatsız ve ilaçsız bir tedavi şeklidir.
Hasta için yan etkisi yoktur ve herhangi bir risk içermez.
Amerikan FDA (Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi) onaylı bir yöntemdir.
Uygulama kolaydır ve büyük bir kısmı evde gerçekleştirilir.

Neurovision tedavisi kimlere uygulabilir?

Hastanın tedavi için uygun olup olmadığı ayrıntılı muayene sonucu belirleniyor.
9-55 yaş arası, görme düzeyi %15-20 nin üzerinde olan ve kayma düzeyi 8 prizmanın altında olan …

Read More » Yorum Yok »
 Page 1 of 3  1  2  3 »